Uczelnia

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu powstała w 1996 roku.
Od początku swojego istnienia kładliśmy nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy,
dlatego zaufało nam już 20 000 studentów. 

Obecnie kształcimy studentów na siedmiu kierunkach studiów dyplomowych I i II stopnia:

W ofercie posiadamy także:

Na Uczelni działa także Akademia Trzeciego Wieku. W jej ramach wszystkim aktywnym osobom, które ukończyły 50 lat proponujemy wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań oraz lektoraty z języków obcych.
Z kolei dzieci w wieku od 6 do 12 lat mogą skorzystać z oferty ciekawych wykładów i warsztatów, oferowanych w ramach Uniwersytetu dla Dzieci.

Idea Human Touch

Co łączy Vox - spółki z branży budownictwa i wyposażenia wnętrz, Concordia Design - centrum innowacji, designu i kreatywności, uczelnie: School of Form, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, szkoły Da Vinci, Fundację Sztuki Współczesnej Vox-Artis oraz Fundusz Stypendialny Talenty? Do niedawna wszystkie te aktywności łączył kapitał i nazwisko właściciela Piotra Voelkela. Od kilku lat to też kierunek zmian, które doprowadziły do połączenia tych podmiotów we wspólnej idei rozwoju nazwanej Human Touch.

Nigdy dotąd nie było tak dobrych warunków do współpracy i wzajemnej inspiracji dla biznesu i edukacji. Słuchając naszego otoczenia, obserwując ciągłe i nieustanne zmiany, jakim podlega człowiek i jego potrzeby, dostrzegamy niepokojący deficyt myśli humanistycznej. Nieobecność nauk społecznych w stosunku do rozwoju technologicznego. A człowiek musi rozwijać się w harmonii, potrzebuje punków orientacji, dzięki którym odkryje satysfakcję z tego, iż jego działania są użyteczne. W Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Human Touch to rodzaj kultury organizacyjnej, humanistyczny kod DNA dla edukacji i biznesu, który zaszczepiamy w naszych Studentach. Rozbudzamy ducha przedsiębiorczości, pokazujemy jak stosować wiedzę w praktyce, uczymy odwagi podejmowania decyzji. Tworzymy zespoły złożone z niepowtarzalnych jednostek, które współpracują dla osiągnięcia jednego celu. 

Czas studiów może okazać się najbardziej twórczym i kreatywnym momentem w życiu. Naszym Studentom oddajemy do dyspozycji przestrzeń na eksperymenty, poszukiwania i próby. Uczymy jak uczyć się nieustannie obserwując nowe pojawiające się nieoczekiwanie potrzeby. By Human Touch to wartość, która inspiruje do rozwijania pasji, a także pokazuje jak tworzyć zespoły i w nich pracować realizując coraz to inne zadania.

Nasza Uczelnia to doskonałe miejsce dla tych wszystkich, którzy chcą się rozwijać i nie boją się realizować swoich marzeń.

humantouchgroup.com

Zaufało nam
7000 studentów

Mamy już
12000 absolwentów

350 wykładowców
47 profesorów
25 doktorów habilitowanych
143 doktorów
135 praktyków, specjalistów